^Powrót do góry

lechaa.jpg

Aktualności

Konkurs ORE

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wygraliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji konkurs na „Wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) jednego (modelowego) zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów II etapu edukacyjnego - obszar emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; opracowania materiałów postdiagnostycznych do opracowanego zestawu narzędzi oraz przygotowania w wersji elektronicznej i papierowej ww. produktów”. Opracowane przez nas narzędzia i materiały będą przekazane do wszystkich poradni psychologiczno – pedagogicznych w Polsce do końca marca 2017, następnie ORE bezpłatnie przeszkoli nauczycieli pracujących w szkołach i pracowników poradni z ich stosowania.
Ośrodek Rozwoju Edukacji

Napisali o nas

Edukacja elementarna w Teorii i praktyceSzanowni Państwo, miło nam poinformować, że sprawozdanie z zorganizowanej przez nas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Doświadczam – rozumiem - wiem .Zrównoważony rozwój uczniów w I etapie edukacyjnym” zostało opublikowane w cenionym przez środowisko naukowców i nauczycieli zajmujących się edukacją wczesnoszkolną Kwartalniku Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie „Edukacja Elementarna”. Nasza praca została doceniona przez specjalistów, tym bardziej zachęcamy do korzystania z produktów naszego projektu.

Program nauczania do I etapu edukacyjnego „Doświadczam-rozumiem-wiem”

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu program nauczania do I etapu edukacyjnego "Doświadczam - rozumiem - wiem" wraz z obudową dydaktyczną.

Program "Doświadczam - rozumiem -wiem" traktuje ucznia jako podmiot samodzielnie zdobywający wiedzę o świecie, a nie jako biernego odbiorcę komunikatów nauczyciela. Autorzy programu są przekonani, że naturalny dla dzieci stan zadziwienia światem odpowiednio podtrzymywany i stymulowany przez pedagogów, może stać się źródłem wewnętrzej motywacji do nauki i uogólnionej pozytywnej postawy wobec szkoły. Głównym postulatem programu jest koncepcja zrównoważonego rozwoju zaczerpnięta z teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu R. Sternberga, wedle której kluczowym celem wszelkich działań edukacyjnych jest osiągnięcie przez człowieka dobrostanu. Idea ta jest bardzo ważna w procesie wspierania uczniów zdolnych, dla których autorzy programu przygotowali dodatkowe zadania i wskazówki do pracy.

Główna bohaterka programu - mrówka Eureka, wspiera uczniów w rozwijaniu przez nich kompetencji kluczowych: matematycznych, myślenia twórczego i naukowego poprzez dostarczanie wyzwań dostosowanych do ich możliwości w postaci ciekawych eksperymentów, projektów edukacyjnych, treningów twórczości, zajęć dotyczących folkloru dziecięcego i z zakresu historii sztuki.

Autorami programu i materiałów są:

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, dr Tomasz Knopik, dr Beata Kucharska, konsultacje programu przeprowadzili Anna Kosno, Elżbieta Lisiak, Monika Wiczuk, dr Paweł Pytka.

Zarówno program jak i recenzję uzyskały pozytywne recenzje od dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Ignatianum, dr hab. Urszula Oszwa.

Obudowa dydaktyczna programu zawiera:

- Trzy e- poradniki zawierające scenariusze i karty pracy dla każdej z klas. W sumie 300 scenariuszy zajęć (po 100 dla każdej klasy); 500 kart pracy (200 dla klasy I, 150 dla klasy II, 150 dla klasy III)

- cykl filmów przyrodniczych "Żywioły Ziemi";

- cykl filmów metodycznych dotyczących nauczania matematyki "Wszędobylska matematyka";

- aplikacje na tablety usprawniające myślenie twórcze, matematyczne i metapoznanie;

- instrukcję wdrażania programu i obudowy dla nauczycieli.

Życzymy Państwu i państwa uczniom satysfakcjonującej pracy z naszymi materiałami

W imieniu zespołu projektowego

Renata Krupa
Obudowa dydaktyczna "Doświadczam - rozumiem - wiem" (aktualna)
Instrukcja wdrażania innowacyjnego programu nauczania i obudowy dydaktycznej
Instrukcja wdrażania innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej oraz obudowy dydaktycznej dla klasy I
Instrukcja wdrażania innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej oraz obudowy dydaktycznej dla klasy II
Instrukcja wdrażania innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej oraz obudowy dydaktycznej dla klasy III
E-poradniki:
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. "Doświadczam – rozumiem – wiem" Innowacyjny program nauczania skierowany do klas I–III szkoły podstawowej
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. "Doświadczam – rozumiem – wiem" E – poradnik metodyczny dla klasy I. Część I Scenariusze i karty pracy do innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. "Doświadczam – rozumiem – wiem" E – poradnik metodyczny dla klasy I Część II Karty pracy dla niedowidzących uczniów klasy I
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. "Doświadczam – rozumiem – wiem" E – poradnik metodyczny dla klasy II. Część I Scenariusze i karty pracy do innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. "Doświadczam – rozumiem – wiem" E – poradnik metodyczny dla klasy II Część II Karty pracy dla niedowidzących uczniów klasy II
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. "Doświadczam – rozumiem – wiem" E – poradnik metodyczny dla klasy III. Część I Scenariusze i karty pracy do innowacyjnego programu edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Domagała-Zyśk, Małgorzata Knopik, Tomasz Knopik, Beata Kucharska. "Doświadczam – rozumiem – wiem" E – poradnik metodyczny dla klasy III Część II Karty pracy dla niedowidzących uczniów klasy III
Filmy Żywioły Ziemi:
I Ogień
1. Przewodzenie światła
2. Prąd elektryczny
3. Temperatura i spalanie
4. Energia słońca
5. Najniższe temperatury
6. Światło dawniej a dziś
II Woda
1. Siła wyporności
2. Zanieczyszczenia wody
3. Tłuszcz i środki myjące
4. Woda jako środowisko życia
5. Deszcz i chmury
6. Energia wody
III Powietrze
1. Ciśnienie powietrza
2. Energia wiatru
3. Tlen
4. Zanieczyszczenie powietrza
5. Fotosynteza
6. Dwutlenek węgla
IV Ziemia
1. Skamieniały świat
2. Minerały i kryształy
3. Nie święci garnki lepią
4. Gleba podstawą życia
5. Dynamika ziemi
6. Paliwo z głębi ziemi
Wszędobylska Matematyka:
1. Gry matematyczne
2. Hokus pokus wyliczanki matematyczne
3. Krzesło prawdy, krzesło kłamstwa - zawody matematyczne
4. Przedsiębiorczość lubi cyferki
Archiwum gier do pobrania w jednym pliku (wybierz POBIERZ z górnego menu)

Bezpłatne materiały do doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum

Bezpłatne materiały do doradztwa zawodowego

Miło nam poinformować, że na stronie http://www.kotwice.lechaa.pl/ umieszczone zostały do bezpłatnego pobrania materiały do doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów zdolnych gimnazjum zostały tak skonstruowane aby jednocześnie przełamywać opór młodych ludzi przed doradztwem. Treści w nich zawarte zostały przetestowane w pracy z 960 zdolnymi gimnazjalistami w całej Polsce, spotkały się z pozytywnym odbiorem doradców zawodowych, uczniów, rodziców, pracowników KOWEZIU i ORE.
Posługiwać się nimi mogą nie tylko doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, ale również inni nauczyciele, którzy w gimnazjum wykonują zadania doradcy zawodowego.
Na materiały składają się:
1 Narzędzie diagnostyczne dla uczniów I, II i III klasy gimnazjum "Kotwice mojej kariery"

2. Poradnik dla uczniów "Punkt ciężkości"

3. Poradnik dla nauczycieli i doradców zawodowych "Kotwice kariery"
4. Film "Moje pasje",
5. Aplikacja mobilna z ćwiczeniami „Strefa Rozwoju”

6. Broszura dla rodziców "Moje dziecko jest zdolne. Poradnik dla odpowiedzialnych rodziców gimnazjalistów"

Życzymy Państwu i uczniom satysfakcjonujących wyników doradztwa. 

  W imieniu zespołu projektowego
Renata Krupa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Doświadczam – rozumiem – wiem. Zrównoważony rozwój uczniów w I etapie edukacyjnym”

Szanowni Państwo,
Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz
Lechaa Consulting Sp. z o.o. serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową
"Doświadczam – rozumiem – wiem. Zrównoważony rozwój uczniów w I etapie edukacyjnym"
która odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Marian Nowak
dr hab. Urszula Oszwa
dr hab. Joanna Karbowniczek prof. Ignatianum
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
dr hab. Bogusław Marek prof. KUL
dr hab. Ewa Domagąła-Zyśk
dr Tomasz Knopik
Komitet Organizacyjny
Renata Krupa
Ewa Domagała-Zyśk
Małgorzata Knopik
Tomasz Knopik
Beata Kucharska

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje okres szczególnie intensywnego rozwoju dziecka i kształtowania się jego kompetencji poznawczych i społecznych. Po wejściu w progi szkoły spotyka się ono z nowymi wyzwaniami, które może pokonywać dzięki mądremu i troskliwemu wsparciu rodziców i nauczycieli, rozwijając twórczo swój potencjał intelektualny i społeczny.
Celem konferencji jest przedstawienie zagadnienia praktycznego wspierania uczniów w nabywaniu kluczowych we współczesnym świecie kompetencji, a szczególnie myślenia naukowego, myślenia matematycznego oraz zdolności twórczych.
Konferencja połączona jest z prezentacją programu nauczania "Doświadczam – rozumiem – wiem" wraz z obudową dydaktyczną. Program przeznaczony jest dla I etapu nauczania i został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r., poz. 977). Nadaję się do stosowania razem z bezpłatnymi podręcznikami "Nasza szkoła", "Nasz elementarz". Jego autorami są psycholog twórczości oraz pedagodzy zajmujący się zarówno badaniami edukacyjnymi, jak i praktyką nauczania w klasach I-III. Program powstał w ramach projektu "Doświadczam – rozumiem – wiem" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 i może być szczególnie atrakcyjny dla nauczycieli, którzy chcą pracować twórczo i efektywnie, wspierając rozwój indywidualnego potencjału zarówno uczniów zdolnych, jak też i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z trudnościami w uczeniu się.
W ramach konferencji otrzymacie Państwo:

 • udział w sesji wykładowej i warsztatowej,
 • materiały konferencyjne,
 • przerwy kawowe i lunch,
 • zaświadczenie o udziale w konferencji.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na stronie projektu www.drw.lechaa.pl i pod nr telefonu (81)7593011, wew.3 Zgłoszenia prosimy przesyłać: mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faxem /81/ 7593010, lub pocztą: "Doświadczam – rozumiem – wiem" Fiołkowa 7, 20-834 Lublin. Serdecznie zapraszamy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Renata Krupa

Miło nam jest poinformować że otrzymaliśmy honorowy patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEKJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

DOŚWIADCZAM – ROZUMIEM – WIEM.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW W I ETAPIE EDUKACYJNYM

8.30 – 09.00 – Rejestracja uczestników.
09.00 – 09.10 – Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości.

Sesja wykładowa – sala C-618 Collegium Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski (wejście od ul Łopacińskiego w Lublinie)

09.10 – 9.40 – dr hab Urszula Oszwa (UMCS) – „Specyficzne zaburzenia uczenia się w klasyfikacji DSM V oraz wizerunek osoby z dyskalkulią rozwojowa w Polsce.”

09.40 – 10.20 –dr hab. Jolanta Karbowniczek prof. Ignatianum - „Nowe doktryny i paradygmaty w pedagogice wczesnoszkolnej”.

10.20 – 10.35 – przerwa kawowa.

10.35 – 11.05 – dr hab. Ewa Domagała–Zyśk (KUL) - „Zrównoważony rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

11.05 – 11.35 – dr Tomasz Knopik (WSNS) – „Koncepcja zrównoważonego rozwoju człowieka jako postulat edukacji wczesnoszkolnej”.

11.35 – 11.55 – mgr Renata Krupa (Lechaa Consulting Sp. z o.o.) - „Prezentacja założeń i rezultatów projektu „Doświadczam – rozumiem – wiem”.

11.55 – 12.15 – przedstawiciele szkół wdrażających program – „Realizacja programu „Doświadczam – rozumiem – wiem”.

12.15 – 13.00 – przerwa obiadowa

Sesja warsztatowa - sale zostaną wskazane podczas konferencji

13.00 – 14.30 – warsztat I
Jeden temat do wyboru przez uczestnika spośród:*

 • mgr Małgorzata Knopik – „Od eksperymentowania do wnioskowania”.
 • dr Tomasz Knopik - „Codzienny trening twórczości
 • dr Beata Kucharska (PWSZ w Chełmie) – „Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Egzemplifikacje w praktyce”.
 • dr hab. Ewa Domagała – Zyśk (KUL) - „English Ant czyli język angielski w edukacji wczesnoszkolnej - nie tylko dla anglistów”.
 • dr hab. Bogusław Marek prof. KUL - „Klasa bez tablicy. Praca z dzieckiem z dysfunkcją narządu wzroku”.

14.30 – 14.45 – przerwa kawowa

14.45 – 16.15 – warsztat II (1 temat do wyboru przez uczestnika)*

Jeden temat do wyboru przez uczestnika spośród:*

 • mgr Małgorzata Knopik – „Od eksperymentowania do wnioskowania”.
 • dr Tomasz Knopik - „Codzienny trening twórczości
 • dr Beata Kucharska (PWSZ w Chełmie) – „Rozwijanie aktywności artystycznej uczniów - warsztaty edukacji twórczej”.
 • dr hab. Ewa Domagała – Zyśk (KUL) - „English Ant czyli język angielski w edukacji wczesnoszkolnej - nie tylko dla anglistów”.
 • dr Paweł Pytka (UMCS) – „Wycieczki przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej”

* Jeden uczestnik weźmie udział w sumie w dwu warsztatach, w jednym rozpoczynającym się o 13.00 i drugim o 14.45.

Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym i oporującym z gimnazjum

1. CELE SZKOLENIA:
- dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego prowadzenia diagnozy i zajęć w oparciu o narzędzie diagnostyczne Kotwice Kariery i materiały metodyczne opracowane w ramach projektu „Kotwice kariery” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.4.3 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 r.
- przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć dla inny osób zajmujących się doradztwem zawodowo – edukacyjnym z diagnozy i materiałów edukacyjnych „Kotiwce Kariery”.
2. UCZESTNICY: Szkolenia przeznaczone są dla:
a. szkolnych doradców zawodowych lub psychologów, pedagogów, nauczycieli realizujących w gimnazjum zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego - 75 osób
b. pracowników Poradni psychologiczno – pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli - 75 osób
c. pracowników instytucji odpowiedzialnych za realizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty – 10 osob.

3. PROGRAM SZKOLENIA
I Dzień
9.00 – 10.30 – Produkty projektu w świetle współczesnych koncepcji doradztwa zawodowego
10.30 – 10.40 przerwa kawowa
10.40 – 12.55 – Uczeń zdolny i jego specyficzne potrzeby rozwojowe
12.55- 13.20 – przerwa obiadowa
13.20 – 14.50 – Źródła oporu uczniów zdolnych w procesie doradczym i metody jego przełamywania
14.50 – 15.00 – przerwa kawowa
15.00 – 16.30 – Narzędzie diagnostyczne „Kotwice kariery”
II Dzień
9.00 -10.30 – Analiza i interpretacja wyników „Kotwic kariery”
10.30 – 10.40 przerwa kawowa
10.40 – 12.55 – Rozwijanie myślenia analitycznego i twórczego w oparciu o produkty projektu
12.55- 13.20 – przerwa obiadowa
13.20 – 14.50 – Rozwijanie struktury wartości i poczucia autonomii w oparciu o produkty projektu
14.50 – 15.00 – przerwa kawowa
15.00 – 16.30 – Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych w oparciu o produkty projektu

Data

Miasto

18-19.04.2015 r.

Lublin

25-26.04.2015 r.

Szczecin

Rzeszów

9-10.05.2015 r.

Kraków

Katowice

16-17.05.2015 r.

Poznań

Zielona Góra

30-31.05.2015 r.

Olsztyn

Kielce

Toruń (uwaga, zmiana miejsca szkolenia)

8-9.06.2015 r.

Warszawa

06-07.06.2015 r.

Łódź

Białystok

13-14.06.2015 r.

Opole

Wrocław

20-21.06.2015 r.

Gdańsk

4. UCZESTNICY OTRZYMAJĄ pendrive z materiałami szkoleniowymi, wyżywienie podczas szkolenia (serwis kawowy, danie ciepłe) zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (dotyczy osób, które nie pracują ani nie zamieszkują w miejscowości, w której odbywa się szkolenie), zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
5. REKRUTACJA NA SZKOLENIE:
Warunkiem udziału w rekrutacji na szkolenie jest zapoznanie się z regulaminem projektu i wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych – w tym celu należy pobrać z biura projektu (Lublin, Fiołkowa 7) lub ze strony internetowej projektu: www.kotwice.lechaa.pl formularz zgłoszeniowy oraz Kwestionariusz Otwartości Poznawczej. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub pocztą. Termin zgłoszenia na każdą z grup upływa na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia szkolenia każdej grupy
Uczestnicy szkoleń zostaną wyłonieni na podstawie:
- zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzającego status opisany w punkcie 2;
- wyniku w „Skali otwartości poznawczej” (skala 0-40 pkt, wymagane jest minimum 20 pkt ; skala otwartości poznawczej to diagnoza predyspozycji do uczenia i stosowania nowej wiedzy);
- proporcji płci (zrekrutowanych zostanie 120 kobiet i 40 mężczyzn).
Komisja Rekrutacyjna na podstawie ww. kryteriów przygotuje 16 list osób zakwalifikowanych (po 10 osób) i 16 list rezerwowych (po 2 osoby) odrębnie na każdą edycję realizowaną w każdym z 16 województw.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w woj. śląskim

„Wykwalifikowany nauczyciel = kompetentny uczeń” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego.
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2013 - 31.10.2014 r. na terenie całego województwa śląskiego

Czytaj więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z woj. mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Lechaa Consulting Sp. z o.o realizuje obecnie Projekty „Efektywne n@uczanie” oraz „Kształcenie ze smakiem” współfinansowane przez Unię Europejską i Budżet Państwa na podstawie umowy podpisanej z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Rights Reserved.


Facebook