^Powrót do góry

lechaa.jpg

Konkurs ORE

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wygraliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji konkurs na „Wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) jednego (modelowego) zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów II etapu edukacyjnego - obszar emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; opracowania materiałów postdiagnostycznych do opracowanego zestawu narzędzi oraz przygotowania w wersji elektronicznej i papierowej ww. produktów”. Opracowane przez nas narzędzia i materiały będą przekazane do wszystkich poradni psychologiczno – pedagogicznych w Polsce do końca marca 2017, następnie ORE bezpłatnie przeszkoli nauczycieli pracujących w szkołach i pracowników poradni z ich stosowania.
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Copyright © 2013. Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Rights Reserved.


Facebook