^Powrót do góry

lechaa.jpg

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w woj. świętokrzyskim

Projekt skierowany jest do 156 nauczycieli/lek (w tym: 128 kobiet, 28 mężczyzn, 16 nauczycieli/lek kształcenia zawodowego, 98 nauczycieli/lek zatrudnionych na terenach wiejskich) spełniających łącznie 3 warunki:
a) zatrudnionych jako nauczyciele/lki szkolni (termin rozumiany zgodnie z Kartą Nauczyciela)
b) pracujących (uczących) i/lub zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego
c) oddelegowanych na szkolenie przez pracodawców.
Program Kursu trenerskiego mogą Państwo pobrać w formacie PDF - TUTAJ

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje 120-godzinny kurs „Profesjon@lny trener”, w ramach którego zrealizowane zostaną moduły:

  • zasady efektywnego nauczania i uczenia się dorosłych - 8 godzin
  • komunikacja interpersonalna w pracy trenera - 16 godzin
  • proces grupowy - 16 godzin
  • autoprezentacja w pracy trenera - 8 godzin
  • przygotowanie szkolenia (budowanie programu, wyboru metod i technik szkoleniowych, itp.) - 24 godziny
  • sytuacje trudne w pracy trenera - 8 godzin
  • ewaluacja szkolenia - 8 godzin
  • zasady stosowania technologii informacyjnej i multimediów (w tym tablicy multimedialnej) w nauczaniu - 20 godzin
  • szkoleniowiec na rynku pracy - 4 godzin
  • egzamin - 8 godzin
Copyright © 2013. Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Rights Reserved.


Facebook