^Powrót do góry

lechaa.jpg

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w woj. śląskim

„Wykwalifikowany nauczyciel = kompetentny uczeń” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego.
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2013 - 31.10.2014 r. na terenie całego województwa śląskiego

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  • DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

Szkolenie ICT W EDUKACJI - 9 grup 10 – osobowych, 80 godzin dydaktycznych/ 1 grupę ICT w programach nauczania w celu zwiększenia efektywności nauczania, nauczanie w środowisku sieciowym, cyfrowy podręcznik, tablice, tablety multimedialne, wykorzystywanie różnorodnych form komunikacji elektronicznej, programy służące do przygotowywania testów i ich weryfikacji, zestawień wyników uczniów, prezentacji i quizów, projektowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych, e-dziennik

  • DO WYBORU SPOŚRÓD SZKOLEŃ:

Szkolenie ICT W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH - 5 grup 10-osobowych, 80 godzin dydaktycznych / 1 grupę
ICT w nauczaniu języków obcych, blended learning, interaktywne programy edukacyjne, e-learning, aktywne i interaktywne metody nauczania języków obcych, laboratorium językowe, sposoby diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów w nauce języków obcych

Szkolenie ICT PRACY Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM - 4 grupy 10 – osobowe, 80 godzin dydaktycznych / 1 grupę
Rozwój aktywności społecznej i emocjonalnej przy pomocy multimediów, zajęcia niedyrektywne w grupie i indywidualnie, wykorzystanie w edukacji innowacyjnych programów pobudzających sprawność psychoruchową

Projekt wykorzystuje w procesach dydaktycznych metody pracy bazujące na sprzęcie ICT w zakresie dotychczas niestosowanych metod w procesie dydaktycznym szkoły/placówki oświatowej
Zajęcia będą się odbywać na terenie województwa śląskiego w miejscowości, w której zbierze się grupa lub miastach powiatowych

Copyright © 2013. Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Rights Reserved.


Facebook