^Powrót do góry

lechaa.jpg

Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA

Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli wpisana do rejestru Lubelskiego Kuratora Oświaty 24.09.2008 pod nr 29.

Naszym organem założycielskim jest LECHAA CONSULTING sp. z o.o., która  wyspecjalizowała się w realizacji  projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie główną aktywnością firmy jest pozyskiwanie i wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa.W latach ubiegłych firma zrealizowała 16 dużych projektów szkoleniowo-doradczych dla prawie 3200 odbiorców wsparcia, w ramach których odbyto 34 000 godzin szkoleniowych oraz 12 000 usług doradczych.  Obecnie spółka realizuje 7 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 1000 uczestników.

Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA powstało jako wynik współpracy nauczycieli - uczestników szkoleń z LECHAA CONSULTING.

Naszym celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświata w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zreformowanym systemie oświaty oraz upowszechnianie idei edukacji ustawicznej.

 

Copyright © 2013. Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Rights Reserved.


Facebook